Impressum

Andarsen GmbH

Josef-Tatzel-Straße 3
A-2486 Pottendorf
Tel.: +43 2623 20501
Mail: mail@andarsen.com
http://www.andarsen.com
 

UID-Nr.: ATU68606127
Numer VAT: 16 254/1924
Numer rejestrowy:412025w
Sąd rejestrowy: LG Wiener Neustadt

 

Google Analytics

Strona ta używa Google Analytics analityki strony internetowej dostarczanej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików cookies, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie w jaki sposób użytkownicy używają tej strony. Informacje generowane przez plik cookie o Twoim sposobie użytkowania strony internetowej (włączając Twój adres IP) będą przekazane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google użyje tych informacji w celu oszacowania w jaki sposób użytkujesz naszą witrynę internetową, tworząc raporty aktywności na stronie internetowej dla właściciela tej strony oraz w celu zapewnienia innych usług związanych z aktywnością internetową i użytkowaniem Internetu. Google może także przekazać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy Twojego adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google.

 

Links, Haftungsausschluß für Links

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron www osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy również przejąć odpowiedzialności za treść tych stron, za które odpowiada każdorazowo właściciel lub administrator strony. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwego naruszenia prawa w chwili ich zalinkowania. Na moment zalinkowania i według posiadanej przez nas wiedzy nie zostały stwierdzone treści niezgodne z prawem. Nie dokonujemy ciągłej kontroli treści zalinkowanych stron i nie ponosimy odpowiedzialności w razie pojawienia się na nich treści niezgodnych z prawem, oszczerczych itp. Po ustaleniu takiego naruszenia niezwłocznie usuniemy takie linki.

Copyright/Urheberrecht

Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie stanowią chronioną prawem autorskim własność ANDARSEN GmbH lub jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych i (lub) niezależnych licencjodawców. Nie wolno kopiować, reprodukować, powielać, publikować, przesyłać, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać żadnych materiałów pochodzących ze Strony lub strony internetowej, która należy do nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych bądź jest prowadzona, licencjonowana i kontrolowana przez nas i rzeczone podmioty. W celu spełnienia niniejszych warunków wykorzystanie takich materiałów na innej stronie internetowej, intranetowej, ekstranetowej lub w innej witrynie albo w innym środowisku komputerowym jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wzornictwo użytkowe są naszą własnością. Bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody na piśmie nie wolno wykorzystywać ramek ani technik związanych z ramkami do umieszczania na innych stronach naszych znaków towarowych, logotypów i innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu stron lub formularzy). Bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody na piśmie nie wolno używać metaznaczników ani „tekstu ukrytego”, zawierających naszą nazwę, nasze znaki towarowe lub inne informacje zastrzeżone.